ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • cyrex

  • Hacked by Mr.Hydra

  • ประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์อัตราพิเศษสำหรับคนพิการ...

  • ด่วน รับสมัครงานคนพิการ

  • วันที่ 24 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะทำงานอพ.สธ.และเยี่ยมชมบ้านแปดเหลี่ยมหกมุมโบราณ ร...

  • 8 มีนาคม2560 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก ได้พาคนพิการพร้อมกับเจ้าหน...

  • วันที่ 3 มีนาคม 2560 ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสถาบันพ...

  • วันที่ 27-29 มกราคม 2559 การประชุมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้...

  • วันที่ 27 มกราคม 2559 ประชุมเครือข่ายมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย สาขา...

  • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิกา...