• phone

    Call Center

    091-3853234

  • email

    E-mail

    socials

ทำเนียบผลิตภัณฑ์

กระเป๋าหนังถือ


ราคา: ฿ 450

รายละเอียดสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ : งานเดคูพาจ
ขนาด : กว้าง 14 ซม. x ยาว 26 ซม.
น้ำหนัก : -
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตราฐานที่ได้รับ : -
รายละเอียดสินค้า :

ผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  อาสาสมัคร ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจัหวัดพิษณุโลก