• phone

    Call Center

    091-3853234

  • email

    E-mail

    socials

ทำเนียบผลิตภัณฑ์

พวงกุญแจเดคูพาจ


ราคา: ฿ 59

รายละเอียดสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ : งานเดคูพาจ
ขนาด : กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 11.7 ซม.
น้ำหนัก : -
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตราฐานที่ได้รับ : -
รายละเอียดสินค้า :

ผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  อาสาสมัคร ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจัหวัดพิษณุโลก