• phone

    Call Center

    091-3853234

  • email

    E-mail

    socials

ทำเนียบผลิตภัณฑ์

โคมไฟขวดร้อยลีลาเล็ก


ราคา: ฿ 350

รายละเอียดสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์ : โคมไฟจากขวดพลาสติก
ขนาด : กว้าง 12 ซม. x 17.5 ซม.
น้ำหนัก : -
สินค้าจากจังหวัด : พิษณุโลก
มาตราฐานที่ได้รับ : -
รายละเอียดสินค้า :

ผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการ  อาสาสมัคร ชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจัหวัดพิษณุโลก