ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Hacked by Mr.Hydra

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ทางชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกได้พาคนพิการและจิตอาสา  อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ไปชมพระเมรุมาศจำลอง ณ ท้องสนามหลวง