กิจกรรมน่าสนใจ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล